Do nově připravovaného Reformer studia v Praze a v Brně hledáme zkušené instruktory a lektory. Podrobné informace vám poskytneme na tel.č.605 730 206

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném podnikatelem Antonínem Klapem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je podnikatel Antonín Klap, se sídlem Slapy 149, Slapy 391 76, IČ: 63264714, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.