Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Podnikatel Antonín Klap, se sídlem Slapy 149, Slapy 391 76, IČ: 63264714 (dále jen „AK“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany AK, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany AK.