Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Společnost Trade Invest Slapy, s.r.o., IČ: 26045613, se sídlem: ČSLA 128,  391 11 Planá nad Lužnicí, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 10979 u krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „TIS“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany  TISu, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany TISu.