Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Trade Invest Slapy s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Trade Invest Slapy s.r.o., se sídlem ČSLA 128, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 26045613, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 10979 u krajského soudu v Českých Budějovicích a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.